Prawa zwierząt

Czy wiesz, że istnieje coś takiego jak prawa zwierząt? W wielu krajach istnieje unormowany i aktualny system prawny przeznaczony konkretnie, by stawać w obronie tych istot. W tej sekcji odnajdziesz informacje prawne dotyczące pupili.

Zwierzęta transgeniczne w świetle prawa

Chociaż zwierzęta transgeniczne mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju medycyny, wciąż toczy się wiele debat na temat legalności i ograniczeń modyfikacji genetycznych. Wszystkie zwierzęta popularnie zwane klonami, a także ich potomkowie uważa się za zwierzęta transgeniczne lub genetycznie zmodyfikowane.

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt powstała w październiku 1978 roku i została opracowana przez grupę miłośników zwierząt. Jednak niewiele osób zna dokładną treść tego dokumentu. Gdyby ten akt prawny był przestrzegany z należytą powagą, to wiele zabronionych w nim działań nie…