Zakaz spożywania mięsa psów i kotów na Tajwanie

4 listopada 2018

Tajwan jest pierwszym krajem w Azji, który zabronił ludziom spożywania mięsa psów i kotów na swoim terytorium. Władza ustawodawcza na wyspie, zaakceptowała poprawkę do Prawa Ochrony Zwierząt. W ten sposób, zabroniono uboju zwierząt w celach żywieniowych.

Inną istotną miarą jest fakt, że kary na wyspie za złamanie prawa są bardzo surowe. Dotyczą również tych, którzy handlują tego rodzaju produktem. Kara przewiduje pobyt w więzieniu, a także bardzo wysoką grzywnę. 

Ta reforma czeka na zatwierdzenie przez organy wykonawcze i samego prezydenta. Przewiduje pozbawienie wolności do lat dwóch. Jak również kary pieniężne od 200 tysięcy do 2 milionów dolarów tajwańskich (od około 25 do 250 tysięcy złotych).

Kary mają być nakładane na tych, którzy zajmują się handlem mięsa psów i kotów. Zanim ta poprawka została zatwierdzona, kary za umyślne spowodowanie poważnych obrażeń, uszkodzenia żywych narządów lub śmierci zadanej zwierzętom, były znacznie niższe.

Warto również dodać, że do tej pory, nielegalny był jedynie ubój i sprzedaż mięsa psów i kotów. Jednakże nie było to wiązane z ich konsumpcją.

Maltretowany pies za siatką

Z chwilą wprowadzenia nowych zmian zaznaczano również zakazano również ich konsumpcji.

Ludzie, którzy dopuszczą się spożywania mięsa psów i kotów, zostaną ukarani grzywną w wysokości od 6,5 tysiąca złotych do 33 tysięcy złotych.

Co więcej, władze rządowe mają zezwolenie na publikację nazwisk, zdjęć i historii kryminalnej osób ukaranych za tego typu przestępstwo.

Jest również inne interesujące zarządzenie zawarte w nowym prawie. Zabrania się motorowerzystom i kierowcom spuszczania psów ze smyczy podczas ruchu pojazdu. Przewidziano karę w wysokości od około 400 do 2000 złotych.

Inne kraje azjatyckie wobec kwestii mięsa psów i kotów

Wraz ze spadkiem konsumpcji mięsa psów i kotów, zwierzęta te nareszcie zostały rozpoznane jako domowe. Nadszedł również czas na zmiany w innych krajach azjatyckich.

Jednakże Tajwan jest pierwszym krajem, który wprowadził zakaz konsumpcji mięsa psów i kotów. 

Zobacz: Maltretowanie zwierząt – jak reagować?

W Korei Południowej, różne zarządy gmin lokalnych wydały zarządzenia zabraniające handlu mięsem psów i kotów. Nie wypowiedziały się jednak w sprawie uboju i maltretowania zwierząt.

Psy przeznaczone na ubój. mięsa psów i kotów

Natomiast w Hong Kongu sytuacja jest odwrotna. Jakkolwiek ubój i znęcanie się nad zwierzętami jest zabronione, konsumpcja mięsa psów i kotów nadal jest dozwolona.

Chiny kontynuują wyzwanie, by być miejscem dobrostanu dla zwierząt. Wszakże coraz mniej ludzi spożywa mięso psów i kotów. Niektóre święta, jak na przykład festival Yulin, są kontrowersyjne i mogą wywoływać negatywne skojarzenia.

Uniemożliwia to poprawę wizerunku Azji, tak dalece, jak tylko bierze się pod uwagę ochronę zwierząt.

Madryt będzie zapobiegał usypianiu zagubionych psów

W Madrycie zatwierdzono nowe prawo chroniące życie zwierząt. Na całe szczęście, karze tych, którzy dopuszczają się usypiania zagubionych zwierząt i tych z psich hodowli.

Nowe prawo karze oprawców psów przebywających w schroniskach. Nakłada podwójną karę za zaniedbanie i przymusową ofiarę. 

Prawo skierowane jest na sterylizację jako sposób na uniknięcie zaniedbania i nadmiernej ilości zwierząt.

Ustawodawstwo reguluje również kwestię maltretowania zwierząt, zarówno poprzez działanie, jak i brak reakcji. Dodatkowo zakazuje wystawiania zwierząt na różnorodnych imprezach, w celach rozrywkowych.

Ponadto zakazuje również używania psów, jako pomoc w wyłudzeniu dóbr materialnych, np. żebrania.

wczesna sterylizacja kot

Inną istotną zmianą w regulacji prawnej jest kara za wyrzucenie psa lub wystawieniu go na loterii. Nielegalne jest również używanie zwierząt do sesji zdjęciowych lub w reklamie, bez stosownej autoryzacji.

Za zwierzęta pozostawione w aucie, bez wentylacji również jest przewidywana kara. Podobnie jak w przypadku użycia wobec nich broni palnej lub sprężonego powietrza. Wyjątek stanowią wyłącznie specyficzne sytuacje.

Prawo ochrony zwierząt popiera politykę przeciw ubojowi zwierząt. Sklepy zoologiczne, jak i kliniki weterynaryjne, mają obowiązek notować wszelkie zmiany, dotyczące zwierząt znajdujących się pod ich opieką.